Міністерство аграрної політики України. Державний центр сертифікації і експертизи зерна та продуктів його переробки Державна інспекція сільського господарства України
ДП "Державний центр
сертифікації та експертизи
сільськогосподарської продукції"
 
   
Головна  


Державне підприємство «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції» (далі  Центр) утворене на державній власності і підпорядковане Державній інспекції сільського господарства України.
має статус головного з питань арбітражних випробувань з визначення показників якості зерна, продуктів його переробки для підприємств і організацій всіх форм власності і господарювання (Інструкція про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах, Затверджена Наказом Мінагрополітики 13.10.2008 № 661, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 18 листопада 2008 року за №1111/15802).
 
1. Предмет діяльності:
 
Підприємство створене з метою здійснення в межах своєї компетенції визначення якості та безпечності сільськогосподарської продукції у відповідності до вимог стандартів, технічних умов, інших нормативних документів, пов’язаних з визначенням безпечності, якості зерна та продуктів його переробки (крупа, борошно, комбікорми, пластівці, висівок, рослинних олій та ін.), насіння сільськогосподарських культур, садивного матеріалу, плодоовочевої продукції та продуктів її переробки, вина, виноматеріалів, спиртів, цукру, тютюну, чаю, горіхів, органічної продукції (надалі – сільгосппродукція), встановлення наявності або відсутності генетично модифікованих організмів сільгосппродукції (далі – ГМО) та іншої діяльності, що не заборонена законодавством для сприяння прискоренню науково-технічного прогресу, розвитку в країні ринкових відносин, впровадження науково-технічних розробок і технологій, розв’язання економічних і соціальних завдань суспільства.
Основними напрямками діяльності Підприємства є:
·Визначення показників безпечності, якості сільгосппродукції, наявності або відсутності в них ГМО відповідно до Галузі акредитації.
·Проведення спірних аналізів зерна та продуктів його переробки.
·Розроблення та видання нормативної документації, що регламентує якісні та інші показники сільськогосподарської та виноробної продукції, методик їх визначення, методичних вказівок, положень, інструкцій та іншої нормативної документації.
·Виконання науково-дослідних робіт з встановлення показників якості сільгосппродукції, удосконалення методик їх оцінки.
·Організація робіт і проведення навчання у сфері якості, безпечності, вмісту або відсутності ГМО у сільськогосподарській і виноробній продукції. Сертифікація персоналу.
·Реалізація підготовленого стандартного зразка зерна та продуктів його переробки.
·Організація робіт з проведення семінарів.
·Проведення робіт з калібрування приладів згідно з ISO 17025:2005.
·Виконання робіт з підготовки лабораторій в питаннях своєї компетентності до атестації (акредитації).
·Виконання робіт та надання послуг з створення фонду, актуалізації та розповсюдження нормативної документації на сільгосппродукцію на паперових та електронних носіях.
·Надання відповідно до законодавства інформаційно-аналітичних, консультативних, консалтингових, маркетингових, посередницьких, рекламних, просвітницьких послуг.
·Участь у розробці проектів нормативно-правових актів з питань визначення якості та безпечності сільськогосподарської та виноробної продукції.
·Обмін делегаціями та спеціалістами з метою поліпшення досвіду у сфері роботи Підприємства.
·Проведення робіт з відбору проб сільськогосподарської та виноробної продукції.
·Визначення якості і безпечності органічної продукції.
·Організація та проведення міжлабораторних порівняльних випробувань.
 
2. Міжнародне визнання:
Центр акредитований на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO/IEC17025:2006 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій» національним органом акредитації та отримала свідоцтво № 2Н1145, що діє до січня 2019 року. Результати випробувань Центру визнаються країнами світу.
З 2006 року Державний центр сертифікації і експертизи зерна та продуктів його переробки є членом Міжнародної Асоціації Торгівлі Зерном та Кормами (GAFTA) в категорії F (Approved Analysts). Це означає визнання результатів випробувань членами Асоціації.
Випробувальна лабораторія з визначення якості насіння Центру є єдиною в Україні акредитованою ISTA державною лабораторією, яка здійснює аналіз посівних якостей насіння за міжнародними методиками та має право видавати Міжнародні сертифікати ISTA на насіння, призначене для експорту.
Центр є організацією, що має право видавати сертифікати VІ 1 та внесений до реєстру лабораторій, що затверджений регламентом ЄС. Виконує випробування в частині якості і справжності виноробної продукції та визначення як обов’язкових, так і додаткових показників, обумовлених ЄС у сертифікаті VI-1